Kysely 2007


Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 102 kpl. Se on viimekertaista kyselyä 12 kpl enemmän. Vastausmäärän kasvu olikin odotettavissa kasvaneen kävijämäärän myötä. Kysely oli esillä 40 päivää. Alun perin kyselyn oli tarkoitus olla esillä vain kuukauden verran, mutta aika hieman piteni suunnitellusta. Tämä ei tietysti vaikuta tuloksiin millään tavalla. Mitä suurempi on otos vastauksissa ja mielipiteissä – sen parempi. Tässä vaiheessa esitän jo lämpimän kiitoksen kaikille vastaajille! Mielipiteillänne on oikeasti merkitystä, sillä ne auttavat kehittämään sivustoa edelleen eteenpäin. Käydään kysymyksen yksi kerrallaan läpi.

1. Sukupuoli:
Sukupuoli Sivuston lukijakunta jatkaa miesvaltaisena. Tästä osoituksena on 99 % osuus vastaajista. 1 % vastaajista oli naisia. Vastausprosentti tähän kysymykseen oli 98,04 %.


2. Ikäsi:
Ikäjakauma Sivuston käyttäjien iässä oli tapahtunut muutosta viime kertaan nähden – sinänsä jokaiseen muuhunkin vuoteen nähden. Ikäjakaumassa oli tapahtunut selkeä muutos. Kun edellisvuosina ikäjakauma on ollut hyvin ”nuorisovaltainen”, niin nyt suurin ikäluokka on välillä 21-50 vuotta. Ikäjakauma muodostaisi selkeän ja suhteellisen tasaisen kaarevan ”käppyrän”, kun se jokunen vuosi sitten oli lähinnä laskeva suora. Jo viime vuonna oli nähtävissä selkeää ikäjakauman muutosta – tänä vuonna muutos tapahtui. Kyselyn alussa vaikutti jopa siltä, että sivuston ikäjakauma on melkeinpä nouseva suora, mutta jakauma tasoittui kyselyn ollessa pidempään esillä. Viime vuonna keski-ikä oli 34 vuotta ja tänä vuonna se oli 35 vuotta. Nämä luvut eivät kerro tarkkaa keski-ikää, sillä laskennassa käytetään jo keski-ikää jokaisesta valittavissa olleesta vaihtoehdosta. Eli esimerkiksi 21-30 vuotiaista keski-ikä oli 25,5 vuotta ja 51-60-vuotiailla 55,5 vuotta. Mutta kun keski-ikä lasketaan joka vuosi samalla tavalla, antaa tulos jonkinlaista suuntaa ikien suhteen. Yhteenvetona muutoksesta voisi sanoa sen, että 11-20-vuotiaiden osuus laski ja varsinkin 21-30 ja 41-50–vuotiaiden osuus nousi – samoin keski-ikä kipusi 35 vuoteen. Vastausprosentti 100 %.


3. Minkä arvosanan antaisit Asesivut.netille asteikolla 4-10?
Annetut arvosanat Oli ilo huomata, että arvosanoiksi annettiin jälleen hyviä numeroita. Isoin osa arvosanoista oli 8 tai 9. Keskiarvo nousi hieman viimekertaisesta. Edellisellä kerralla keskiarvo oli 8,18, kun se nyt oli 8,25, eli tasan tarkkaan kouluarvosana 8+. Eräs muutos edelliseen kyselyyn oli se, että arvosanoja 4-5 ei annettu ainuttakaan. Vastausprosentti oli tähän kysymykseen täydet sata.


4. Mitä a) hyvää, b) huonoa on Asesivut.netin internet-sivuilla?
Aloitetaan hyvistä asioista. Ylivoimaisesti eniten kiitosta sai sivuston kauppa-palsta. Kyseistä palstaa kiiteltiin etenkin selkeästä ulkoasusta ja toimivuudesta. Kauppaosiota onkin päivitetty ja kehitetty koko ajan parempaan suuntaan ja kehitystyö jatkuu edelleen. Myös linkit, ase- ja tuotetestit saivat runsaasti kiitosta osakseen. Sivustoa pidettiin myös selkeänä käyttää, tosin myös muutamia päinvastaisia kommentteja esiintyi kohdassa ”b”.

Eniten negatiivista kommentteja tuli uusien testien vähyydestä samoin osa toivoisi päivityksiä hieman tiheämpään tahtiin. Edellä mainittuja on todellakin tullut viime vuoden aikana normaalia vähemmän. Päivitystahtia pyritään nopeuttamaan ja juttuja tekemään enemmän siinä määrin kuin se on mahdollista. Myös teidän lukijoiden kirjoittamia testejä voidaan julkaista! Toinen negatiivista kommenttia saanut asia oli linkkilistalla olevat toimimattomat linkit. Linkkilista käydään taas jossain vaiheessa läpi ja toimimattomat linkit joko korvataan uusilla tai poistetaan. Listasta onkin jo ”ajettu” läpi linkkien tarkistusohjelma ja kyseisen ohjelman toimimattomaksi ilmoittamia linkkejä aletaan käydä läpi.

Vastausprosentti oli 53,92 %.

5. Kaipaisitko sivuille enemmän asealan mainoksia?
Asealan mainokset Yli puolet vastaajista toivoi näkevänsä lisää asealan mainoksia näillä sivuilla. Tällä kysymyksellä ei haettu niinkään sitä, että mainosten määrää tarvitsisi välttämättä lisätä, vaan sitä, että nykyisiä ”ei asealan” –mainoksia korvattaisiin alan mainoksilla. Vastausprosentti 99,02 %


6. Mitä mieltä olet sivuilla olevista mainoksista? Esim. liikaa tai liian vähän, hyödyllisiä/hyödyttömiä, jne...
Tähän kysymykseen vastasi 39,22 % kaikista vastaajista. Heistä hyvin suuri osa suhtautui hyvin positiivisesti sivustolla näkyvään mainontaan. Osalle vastaajista kävisi peräti sekin, että mainontaa lisättäisiin. Mainonnalla katetaan sivustosta aiheutuvat kulut ja sillä taataan sivuston ilmaisuus, tämän takia mainonta tulee olemaan osana sivustoa jatkossakin. Moni toivoisi näkevänsä enemmän asealan mainoksia – osa haluaisi vain niitä julkaistavan – se olisi ihanne tilanne, mutta ei ainakaan vielä arkipäivää. Ehkäpä pian ollaan lähempänä kyseistä tilannetta. Ostettavia mainospaikkoja on nimittäin runsaasti vapaana, joten tilaa ja valinnanvaraa ainakin vielä on.

7. Oletko koskaan laittanut ilmoitusta Kauppa-palstalle?
Kauppa-palstalle ilmoituksen jättö Noin joka kolmas vastaajista oli laittanut ilmoituksen palstalle. Luku on jopa yllättävän suuri, sillä ilmoitusten jättömahdollisuus on vain yksi aihealue sivustolla. Kauppa-palsta onkin noussut suosituksi aseaiheisten ilmoitusten jättö- ja lukupaikaksi. Palvelua pyritään edelleen parantamaan, sillä kaikesta aina parannettavaa löytyy. Vastauksia täydet 100 %.


8. Vastaa tähän kysymykseen, jos vastasit edelliseen kysymykseen Kyllä. Kerro kokemuksesi palstan toimivuudesta. Oliko siitä hyötyä, saitko tuotteen myytyä/ostettua/vaihdettua jne. Voit kirjoittaa alla olevaan laatikkoon kaikki asiat, jotka tulevat mieleen kyseisestä palvelusta.
Suurin osa vastaajista piti palvelua hyvänä ja käyttökokemukset olivat positiivisia. Ainoa pieni moite, joka kävi muutamassa vastauksessa ilmi, koski ilmoitusten poistamista ja tarkemmin sanottuna ilmoitusten poistamista omatoimisesti. Tämän toteuttaminen ei ole vielä tällä hetkellä valitettavasti mahdollista. Mutta mahdollisesti jo piakkoin aletaan nykyisen korvaavaa scriptiä suunnitella ja ainakin toteutusmahdollisuuksia miettiä. Tarkoituksena olisi säilyttää nykyinen ulkoasu ja palvelun ilmaisuus ja rekisteröimättömyys entisellään. Ikään kuin muuttaa palvelu niin, ettei käyttäjä sitä oikeastaan edes huomaisi – muuta kuin tietysti sillä, että poistomahdollisuus tulisi mahdolliseksi. Tutkimisen aiheena ovat ilman muuta toteutusalusta sekä ohjelmointikieli ja muita asiaan kuuluvia asioita. Mutta kysymykseen vielä. Vastauksissa kerrottiin tapahtuneen myyntejä/ostoja ja palstan toimivan. Vastausprosentti edellisen ”Kyllä”-vastaajien keskuudessa oli 78,13 %

9. Viime syksynä Asesivut.netin palveluihin tuli lista maahantuojista ja heidän edustamistaan tuotteistaan. Oletko tutustunut kyseiseen palveluun? Voit lisäksi kirjoittaa mielipiteesi kyseisestä palvelusta tyhjään tekstikenttään.
Maahantuojat-palveluun tutustuminen Muutaman kymmenyksen alle 80 % vastanneista oli tutustunut kyseiseen palveluun. Palvelu on ollut käytössä jo jonkin aikaa ja tuotemerkkien kattavuus kasvaa koko ajan suuremmaksi. Kaikkien maahantuojien tuotteita ei listasta vielä tällä hetkellä löydy. Maahantuoja saa tuotemerkkinsä sekä haluamansa yhteystiedot esille täyttämällä erillisen lomakkeen, johon löytyy linkki Maahantuojat sivulta. Selkeä linja kirjoitetuissa vastauksissa oli se, että kyseistä palvelua pidetään hyvänä asiana ja ideana. Moni kertoi palvelun helpottavan maahantuojan etsintää sitä tarvittaessa ja samoin nyt oli tiedossa paikka, johon on koottu lista tuotemerkeistä, joiden avulla voidaan selvittää tuotteen maahantuoja. Vastausprosentti oli 96,08 % ja vajaa 20 % vastanneista antoi palautetta asiasta.


10. Onko Asesivut.netissä julkaistujen artikkelien sisältö (testit, jutut, jne...) mielestäsi luotettavaa?
Luotettavuus Vastaukset jakautuivat niin, että kaikki vastaukset olivat luotettavan kannalla, lukuun ottamatta muutamaa ”en osaa sanoa” -vastausta. Melko luotettavaa kohta sai eniten ääniä, mutta jos erittäin- ja hyvin luotettavaa kohdat lasketaan yhteen, on yhteenlaskettu äänimäärä suurempi kuin kohta melko luotettavaa. Mutta lasku- ja ajattelutavasta riippumatta, vastaukset olivat kaikki luotettavan kannalla. Vastausprosentti oli täydet sata.


11. Kuinka helposti löydät etsimäsi Asesivut.netistä?
Tiedon löytäminen Suurin osa vastaajista löytää tiedon sivustolta vähintään melko helposti. Jos edellisen kysymyksen tapaa lasketaan kahden ensimmäisen äänet yhteen, niin vähintään puolet vastaajista löytää etsimänsä vähintään hyvin helposti. Vastausprosentti oli täydet sata.


12. Lopuksi voit kirjoittaa laatikkoon mitä haluat (kommentteja/ehdotuksia).
Kommentteina tuli jonkin verran samoja asioita kuin kysymyksessä numero 4, mutta käydään läpi kommentteja, joita ei vielä edellä mainitun kysymyksen kohdalla käyty läpi. Erästä ilmiötä ihmeteltiin kauppa-palstaan liittyen. Nimittäin sitä, että aina muutama ilmoitus eksyy väärälle osastolle. Esimerkiksi tarkoitus on myydä haulikko, niin ilmoitus jätetäänkin ”ostetaan haulikot” -palstalle. Näitä ilmoituksia on onneksi vain marginaalinen osa. Kauppa-palstaa aiotaan kehittää paremmaksi ja kyseinen ”ongelma” yritetään poistaa ilmoituspalstoilta. Väärällä palstalla olevat ilmoitukset kun eivät luultavasti tavoita oikeaa kohderyhmää. Kauppa palstan kehittämisessä aiotaan toteuttaa myös mahdollisesti jollain tavalla ilmoitusten poistomahdollisuus omatoimisesti, eli ilmoittaja voisi poistaa tarvittaessa itse oman ilmoituksensa. Aihealueittain lajiteltuihin linkkeihin toivottiin vielä tarkempaa lajittelua. Työ tulee olemaan luultavasti suuri, mutta asiaa kuitenkin harkitaan.

Juttuja toivottiin lisää niin vanhoista kuin uusistakin aseista. Samoin moni toivoi vielä enemmän asiaa .22 LR –aseista. Eräässä vastauksessa toivottiin enemmän naisille suunnattua materiaalia, kuten omaa keskustelupalstaa. Sinänsä erittäin hyvä idea, mutta ainakin tämän kyselyn perusteella naisia on vielä lukijakunnassa liian vähän tämänkaltaisen asian toteuttamiseen. Nykyisinkin työtä sivustossa tuntuu olevan välillä todella paljon. Mutta sivustoon voidaan kyllä liittää tai linkittää esimerkiksi naisille suunnattu keskustelufoorumi. Yleistäkin keskustelufoorumia toivottiin Asesivut.nettiin. Itse asiassa vuonna 2006 sivustolla oli oma foorumi, mutta foorumi ei saanut tuulta purjeisiinsa ja se poistettiin. Syynä passiiviseen foorumiin oli käytännössä jo runsas foorumien tarjonta netissä. Mutta jos foorumista tulee lisää toiveita, voidaan harkita foorumin käyttöönottoa uudelleen.

Lopuksi kiitokset jälleen kaikille vastaajille! Palautteenne on todella tärkeää ja sen perusteella sivustoa kehitetään eteenpäin!


Jani Suominen
Asesivut.net