Kysely 2006


Kyselyyn tuli ennätysmäärä vastauksia noin kuukauden aikana. 90 kappaleesta saa jo hyvän otoksen teidän lukijoiden mielipiteistä. Käydään kysymykset jälleen yksi kerrallaan läpi. Kiitokset kaikille vastaajille!

1. Sukupuoli
Sukupuoli Kaikki vastaajat olivat miehiä. Vastausprosentti tähän kysymykseen oli 97,8 %.


2. Ikäsi
Ikäjakauma Ikäjakauma oli varsin ”perinteinen”. Ehkä pienoinen yllätys oli se, että 21-30 vuotiaita oli hieman vähemmän, kuin olisi odottanut. Keski-iäksi vastaajien kesken tuli noin 34 vuotta. Tämä ikä osuu myös suurimman ikäryhmän joukkoon vastaajista. Keski-ikä laskettiin tavalla, jossa jokaisesta ikäryhmästä otettiin keskiarvo. Eli 21-30 vuotiaiden osuus keskiarvoa laskettaessa oli 25,5 vuotta per vastaaja – 41-50 vuotiaissa lukema oli 45,5 vuotta. Vastausprosentti tähän kysymykseen oli täydet sata.


3. Minkä arvosanan antaisit Asesivut.netille asteikolla 4-10?
Annetut arvosanat Oli ilo huomata että sivusto sai edelleen hyviä arvosanoja. 9 tai 8 oli yleisin annettu arvosana sivustolle. Sivuja arvosteltiin kuitenkin koko arvosteluasteikolla. Tämä kertoo siitäkin, että mielipiteitä on monia ja kaikki mielipiteet ovat ilman muuta tervetulleita. Keskiarvoksi tuli 8,18 – ei ihan kouluarvosanana 8+, mutta melkein. Arvosana on vuosien varrella ollut juuri kahdeksan tienoilla. Tästä voisi päätellä - varovaisesti ainakin, että saavutettu taso on säilynyt ja kuten jokaisessa ”palvelussa”, parannettavaa kuitenkin löytyy. Vastausprosentti oli tässäkin kysymyksessä täydet sata.


4. Mitä a) hyvää, b) huonoa on Asesivut.netin internet-sivuilla?
Tähän kysymykseen tuli vastauksia noin puolelta vastaajista. Yritän seuraavaksi kommentoida varsinkin yleisemmät kommentit – niin hyvät kuin huonotkin. Aloitetaan hyvistä. Todella moni vastaajista kiitteli juttuja sivuilla – niin ase-, kuin muitakin tuotetestejä. Myös kauppaosio sai suosiota osakseen – tähän aiheeseen palataan hieman tuonnempana. Samoin sivuja pidettiin selkeinä ja laajaa linkkikokoelmaa kiiteltiin myös. Myös tulostettavat ampumataulut saivat paljon kiitosta osakseen.

Huonona asiana pidettiin monesti päivityksien vähyyttä. Tähän on moniakin syitä ja pahin vihollinen päivitysten tekemiseen on aika. Jos tätä hommaa voisi tehdä täysipäiväisesti, niin tilanne olisi aivan toinen päivitysten suhteen. Yhden miehen hommana sivuston ylläpito ja juttujen tuottaminen on yllättävän aikaa vievää hommaa. Ja viime vuotena alkaneet selän ongelmat eivät ole ainakaan helpottaneet tätä urakkaa. Mutta vielä ja edelleen innostusta riittää Asesivut.netin ylläpitoon ja tarkoitus olisi puristaa juttuja enemmän irti. Uusien juttujen vähyydestäkin tuli moitteita. Tähän kohtaan täytyy sanoa myös se, että uusia juttujakaan ei voi tehdä ihan tyhjästä, vaan jutuille pitää luonnollisesti olla jokin kohde. Aina ei ole ollut helppo saada esiteltäviä tuotteita testattavaksi, mutta tässäkin asiassa yritetään parasta mahdollisuuksien mukaan.. Toimimattomia linkkejä toivottiin poistettavan nopeammin, samoin uusia pyydettiin lisäämään nopeammin. Toimimattomista tulee tätä nykyä enää harvoin ilmoituksia ja pyytäisinkin ilmoittamaan asiasta heti, jos toimimaton linkki tulee eteen. Samoin uudet linkit toivoisin ilmoitettavan sille varatulla ilmoituslomakkeella – tällöin linkkejä lisätessä, ne on helppo löytää sähköpostiohjelmasta saman otsikon ansiosta. Lukijoiden vinkit saivat moitteita, tai lähinnä sivua pidettiin turhana. Tämän suuntaisiin johtopäätöksiin olen tullut itsekin ja kyseinen sivu tullaan luultavasti poistamaan. Kyseisen sivun palvelut ja tiedot kun voi sijoittaa helposti keskustelupalstan yhteyteen.

Joihinkin parannusehdotuksiin palataan kommenttien yhteydessä.

5. Jonkin aikaa sitten Asesivut.netin ulkoasu muuttui. Onko uusi ulkoasu mielestäsi parempi kuin vanha? Voit lisäksi myös kirjoittaa oman mielipiteesi uudesta ulkoasusta alla olevaan tekstikenttään.
Ulkoasun muutos Oli mukava huomata, että ulkoasun muutos oli mennyt parempaan suuntaan. Edellinen ulkoasu oli jo vanha ja jollain tavalla aikansa elänyt. Tosin, uusi ulkoasu perustuu hyvin pitkälti vanhaan ja suurin muutos oli värimaailman vaihtuminen. Entinen, ehkä hieman liiankin räikeä, vaihtui nyt neutraalimpaan suuntaan. Uutta väritystä kiiteltiinkin ja pidettiin edellistä parempana. Uudenkin ulkoasun suunnitteluvaiheessa pidettiin tärkeimpänä kriteerinä toimivuutta ja selkeyttä. Etusivu on yksi pahimmista ja vaikeimmista suunniteltavista. Sen suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, ettei siitä tulisi liian sekava. Liian monen sivuston etusivu on tänä päivänä aivan liian sekavan oloinen ja latausajatkin saattavat olla ”pitkät” nopeillakin yhteyksillä. Vastausprosentti tämän kysymyksen kohdalla oli 98,9 %.


6. Myös kauppa-palsta muuttui jokin aika sitten. Onko nykyinen järjestelmä jossa ilmoitukset on jaettu eri kategorioihin (myydään, ostetaan, jne.) parempi kuin vanha, jossa kaikki ilmoitukset olivat samalla sivulla?
Kauppa-palstan muutos< Uutta järjestelmää pidettiin melkein yksimielisesti parempana kuin vanhaa. Uuteenkin järjestelmään toivottiin kuitenkin parannusta lisäämällä kategorioita edelleen, eli kategoriat esimerkiksi jokaiselle asetyypille erikseen. Tätä asiaa mietitään ja mahdollisia toteutuksia suunnitellaan. Vastausprosentti tähän kysymykseen oli 98,9 %.


7. Onko kauppa-palstalla olevia ilmoituksia helppo lukea?
Ilmoitusten lukeminen Suurin osa vastaajista piti kauppapalstan lukemista helppona. En osaa sanoa –kohtaan tuli varmasti vastauksia myös henkilöiltä, jotka eivät lue kyseistä palstaa. Tämä kysymys oli tärkeä sen vuoksi, että ilmoitusten ulkoasu muuttui uudistuksen myötä ja tämän vuoksi oli tärkeää selvittää, onko ilmoitusten lukeminen helppoa. Vastausprosentti tähän kysymykseen oli 97,8 %.


8. Oletko tutustunut Asesivut.netin keskustelu-foorumiin?
Keskustelufoorumi Hieman yli 60 % oli tutustunut keskustelu-foorumiin. Keskustelu-foorumista lisää kohdassa 12. Vastausprosentti 97,8 %


9. Onko keskustelu-foorumi mielestäsi tarpeellinen tälle sivustolle?
Keskustelufoorumin tarpeellisuus Noin puolet piti foorumia tarpeellisena näille sivuille. Kuten edellä jo mainittiin, tästä aiheesta lisää kohdassa 12. Vastausprosentti oli 95,6 %.


10. Kaipaisitko sivuille enemmän asealan mainoksia?
Mainokset Tämä kysymys jakoi mielipiteitä kaikkein eniten. Kyselyn alkuvaiheessa näytti siltä, että Ei-kohta veisi selvän voiton. Loppua kohden oli Kyllä- ja Ei-kohdissa vuorotellen eniten vastauksia, mutta aivan lopussa alkoi Kyllä-kohta viedä voiton. Jossain vaiheessa mieleeni juolahti ajatus, että oliko kysymyksessä mahdollisuus ymmärtää se väärin. Tämä vaara kun on olemassa, vaikka kysymyksiä laatiessa yrittäisikin tehdä niistä mahdollisimman selkeitä. Tällä kysymyksellä ajettiin lähinnä takaa sitä, että nykyisten mainosten paikoille tulisi asealan mainoksia. Mainosten määrä ei niinkään lisääntyisi. Tällä hetkellähän sivuilla on vain pieni osa ostettuja mainoksia. Suurin osa on Tradedoubler-palvelun kautta olevia mainoksia, joita karsitaan aina ostettavien mainosten tieltä. Näin määrä pysyy samana. Vastausprosentti oli 98,9 %


11. Mitä mieltä olet sivuilla olevista mainoksista? Esim. liikaa tai liian vähän, hyödyllisiä/hyödyttömiä, jne...
Tähän kysymykseen antoi vastauksensa noin kolmasosa vastaajista. Kommenteissa toivottiin enemmän asealan mainoksia. Nykyisiäkään ”ei asealan” -mainoksia ei pidetty liiemmin ärsyttävinä. Osa piti niitä hyödyllisiä ja osalle niistä ei liiemmin hyötyä ollut. Mainokset tulevat kuitenkin olemaan pysyvä elementti tällä sivustolla. Muulla tavalla ei näitä testejä ja koko sivustoa pysty tarjoamaan ilmaiseksi ja tällä hetkelläkin tulot kattavat juuri ja juuri kaikki menot. Työlle ei oikeastaan jää palkkiota. Sivujen suunnittelussa pyritään kuitenkin siihen, etteivät mainokset olisi häiritsevissä paikoissa. Tästä kun ei olisi hyötyä mainostajalle eikä sivustollekaan. Selkeys pyritään pitämään tässäkin asiassa etusijalla. Ihannetilanne olisi se, että sivustolla olisi pelkästään asealan mainoksia ja tämä pidetään tavoitteenakin. Vastauksissa tuli toiveita myös siihen suuntaan, että jos mainostajina olisi aseliikkeet, mainoksissa voisi olla aselehtien tyyliin esimerkiksi myynti-ilmoituksia. Tämän keinon kyllä sallii nykyiset mainoskoot, eli idea on ihan toteutuskelpoinen.

12. Lopuksi voit kirjoittaa laatikkoon mitä haluat (kommentteja/ehdotuksia).
Tämä kohta oli kyselyssä vapaansanan paikka, joten tästä ei kerätty lukumäärää vastauksista. Aloitetaan jo edellä mainituista Kauppa-palstaa koskevista asioista. Jaottelua toivottiin Kauppa-palstalle useassa viestissä. Samoin toivottiin jonkinlaista haku-toimintoa. Palstaa lukiessa kannattaa käyttää tarvittaessa hyödyksi ainakin selaimen oma hakutoiminto. Sinänsä jos palstalle laittaisi oman hakutoimintonsa, se toimisi oikeastaan samalla tavalla kuin selaimen hakutoiminto. Ilmoituksen omatoimista poistamista toivottiin myös. Se ei valitettavasti ole tällä hetkellä mahdollista toteuttaa näissä puitteissa. Se varmasti parantaisi entisestään palstan laatua. Käytännössä em. toiminto vaatisi palvelimelta tuen tietokannoille – ja tällä hetkellä kyseistä tukea ei ole saatavilla. Keskustelupalsta voisi olla yksi ratkaisu, mutta tämän hetkiset keskustelupalstan käyttäjämäärät eivät tue ideaa kauppa-palstan siirtämisestä sinne. Lisäksi keskustelupalsta on vielä tällä hetkellä kokeiluasteella. Keskustelupalstakin herätti runsaasti mielipiteitä. Moni vastaajista oli sitä mieltä, että palstoja on jo netti pullollaan. Tämä on monelta osin totta. Asesivut.netin keskustelupalstalla pyrittiin kuitenkin siihen, että olisi paikka, jossa keskustelu keskittyy lähestulkoon pelkästään aseisiin ja muihin alaan liittyviin aiheisiin. Mutta moni palsta on saanut oman vakituisen kävijäkuntansa ja voi olla vaikeaa saada tälle palstalle oma ”vakioporukkansa”. Palstaa kuitenkin vielä pidetään jonkin aikaa käytössä ja seurataan miten tilanne kehittyy.

Linkkien lajittelusta esitettiin myös kommenttia. Kommentit ovat kyllä paikallaan, sillä aihealueittain lajitelluissa linkeissä, aihealueet ovat ehkä turhan laajat ja tarkempi lajittelu voisi olla paikallaan. Työ tulee kyllä olemaan työläs, mutta hyvin todennäköisesti muutos tehdään ja lajittelua tarkennetaan.

Vieraskirjan toiminta sai muutaman moitteen. Asia koski sitä, että vieraskirjaan jätettyihin kysymyksiin ei vastata. Vieraskirjan rooli on luultavasti muuttumassa. Itse henkilökohtaisesti käsitän vieraskirjan paikkana, jonne kirjoitetaan kommentit, terveiset jne, ei kuitenkaan kysymyksiä. Keskustelupalsta olisi enemmänkin kysymyksiä varten.

Erilaisista aseista tuli testiehdotuksia. Niitä pyritään pyytämään testattavaksi. Paljon tuli toiveita myös uusista pienoiskivääri- ja ilma-asetesteistä.

Loppuun vielä tilastoista pitäville kaavio vastausprosenteista ja vastausten määrästä päivittäin. Kiitokset vielä kerran kaikille vastaajille! Tällä kyselyllä kerättiin jälleen arvokasta tietoa sivujen toiminnasta ja teidän lukijoiden mielipiteistä, jotka ovat erittäin tärkeitä!


Vastausprosentit

Vastausmäärät

Jani Suominen
Asesivut.net