Tulosta

Kiväärinpatruunoiden latausarvoja 2004Kiväärinpatruunoiden latausarvoja 2004 Suomen jälleenlatausoppaiden joukkoon on ilmestynyt jälleen uusi teos, joka ei varsinaisesti keskity yleisellä tasolla jälleenlataukseen, vaan tarkemmin omaan osa-alueeseensa – suurriistajahtiin soveltuviin patruunoihin. Kirjasen on kirjoittanut Esa Paananen, jolta ilmestyi muutama vuosi takaperin ” Messinkihylsyisten keskisytytyspatruunoiden jälleenlataus” –kirja. Uusi kirjanen on ensimmäisen kirjan palautteen aikaan saama tulos, sillä toiveet ja kysymykset kohdistuivat etenkin suurriistan metsästyspatruunoissa käytettävien patruunoiden raskasluotisiin latauksiin.

Kirjan alussa kerrotaan hieman patruunoiden jälleenlatauksesta sekä latausturvallisuudesta, mikä on hyvä asia. Vaikka latauskokemusta olisikin vuosikymmenien ajalta, ei varmasti milloinkaan ole haittaa turvallisuusohjeiden kertaamisesta. Kuten edellä jo mainittiin, ei tässä kirjassa enää puututa juurikaan jälleenlataukseen vaan lataustietoihin. Ensimmäisen kirjan tapaan jokaisesta kaliiperista kerrotaan hieman taustoja sekä muita tietoja, ja esitetään havainnollisesti kuvan kera kaliiperin viralliset mitat.

Ensimmäinen kaliiperi kirjassa on suurta suosiota Suomessakin saavuttanut .308 Winchester. Uuteen kirjaseen on ilmestynyt lukuisia uusia latauksia eri kaliipereihin, jotka ovat tulosta yli tuhannen patruunan latauksesta ja ammunnasta. Koeammuntoihin kirjan tietojen mukaan kuluikin yli 20 kg laatuluokan metsästysluoteja ja monta kiloa ruutia. Lataustietojen saamisen kannalta merkittävänä apuna ovat olleet eri valmistajat/maahantuojat, jotka toimivat ”projektin” sponsoreina. Kirjassa on myös kaksi täysin uutta kaliiperia, joita ei vielä ”Messinkihylsyisten keskisytytyspatruunoiden jälleenlataus” –kirjassa ollut. Kaliiperit ovat 9,3x66 Sako sekä .450 Marlin.

Uusi kirjanen on hyvä lisä ”Messinkihylsyisten keskisytytyspatruunoiden jälleenlataus” –kirjan seuraksi. Koska kaikkien markkinoilla olevien valmistajien tuotteita on voitu hyödyntää, on kirjan anti erittäin kattavaa, sillä mihinkään tiettyyn merkkiin ei ole oltu sidoksissa. Asesivut.net suosittelee uutta ”Kiväärinpatruunoiden latausarvoja 2004” –kirjasta, varsinkin jos ammunnan harrastukseen kuuluu myös suomalaisen suurriistan metsästys. Uutta kirjasta ei ole hinnallakaan pilattu, sillä sellaisen saa omakseen suoraan kirjoittajalta hintaan 24 € + toimituskulut. Alla yhteystiedot.

Kirjan sisältämät kaliiperit:
.308 Winchester
7,62x53R
.30-06 Sprinfield
.300 H&H Magnum
.300 Winchester Magnum
.30-.378 Weatherby Magnum
7,62x39
.338 Winchester Magnum
9,3x62
9,3x66 Sako
9,3x74R
.416 Rigby
.45-70 Goverment
.450 Marlin
.458 Winchester


Kirja: Kiväärinpatruunoiden latausarvoja 2004
Kirjapaino: Gummerus Kirjapaino Oy
ISBN: 952-91-7255-9
Hinta: Painos loppu. Tutustu uusimpaan painokseen.
Yhteystiedot: Esa Paananen
Lönnrotinkatu 6 B 14
87100 Kajaani

puh: 08-6120 185
puh: 045-1201 258
e-mail: esa.paananen@nettilinja.fi

© Jani Suominen