Tulosta

Kiväärin etujalkojen vertailuEtujalat ovat tulleet varmasti monelle tutuiksi ”armeijan harmaissa”. Siellä niitä on käytetty lähinnä konetuliaseiden ammunnan vakauttamiseen. Ammunnan tukemiseen ne on suunniteltukin. Sain testattavaksi kaksi suhteellisen uutta tulokasta etujalka rintamalla. Vertailussa olivat Oulun Työstökeskuksen kiväärin-, sekä Eräliike Riistamaan maahantuoma Versa-Pod-etujalka.

Käyttömahdollisuudet
Kuten jo edellä todettiin ovat etujalat tulleet tutuiksi lähinnä sotilasaseiden seurassa. Etujalkoja on käytetty sotilasaseissa jo vuosikymmeniä. Esimerkkejä ovat muun muassa talvi- ja jatkosodassa ja myöhemminkin palvelleet Lahti-Saloranta ja Degtjarev (Emma) pikakiväärit. Koska etujalat olivat hyödyksi sodassakin, niin mikseivät rauhankin aikana.

Etujalkojen käyttömahdollisuuksia on monia. Niistä on hyötyä niin metsästyksessä, kuin tavallisessakin ammunnassa. Etujalkojen tuoma militarinen leima saattaa kuitenkin estää niiden käytön, vaikkei mikään laki olekaan niitä vastaan. Vaikka tavalliseen kiväärin laitettaisiinkin etujalat, eivät ne tee ainakaan minun mielestäni aseesta heti sotilaseen näköistä. Toki voin kuvitella sitä supatusta selän takana metsällä, jonka etujalat aiheuttavat. Tämä on seurausta siitä, ettei jalkoja ole yleisesti käytetty muissa kuin sotilasaseissa ja etujaloista tulee mieleen heti konetuliase.

Siviilipuolella jalat ovat suureksi avuksi. Voin vakuuttaa, että hyvin harva voi kirkkain silmin väittää ampuvansa makuuasennosta vakaammin omien käsien tukemana, kuin etujalkojen. Jos näin väittää, ei ole joko kokeillut jalkojen käyttöä, tai kokeiltavana ollut jalka on ollut heppoinen ”tekele”. Tästä syystä esimerkiksi aseen koeammunta sujuu paremmin käytettäessä etujalkoja, mikäli käytössä ei ole parempaa tukea. Täysin vakaata aseesta ei jalkoja käytettäessäkään tule.

Versa-Pod
Eräliike Riistamaan maahantuoma Versa-Pod jalka on valmistettu alumiinistä ja teräksestä. Jalasta on kaksi mallia: matala ja korkea. Matalan mallin korkeus on säädettävissä välillä 23-30 cm ja korkeamman välillä 39-60 cm. Korkeammalla mallilla ammuntaa voidaan suorittaa myös istualtaan. Testin jalka oli matala malli. Jalan mukana seuraa kahdesta valittavasta kiinnitystavasta yksi. Valittavissa on hihnalenkkiin tai UIT-kiskoon kiinnitettävä adapteri. Testiin saatiin hihnalenkkiin kiinnitettävä malli.
Etujalkavertailu

Adapteri osa joka kiinnitetään aseeseen on eräänlainen urosliitiin, johon jalkojen naarasliitin työnnetään sisään. Adapterissa on yhteensä neljä osaa, jotka on irroitettava, jotta adapterin voi asentaa paikoilleen. Jalkojen ”kenkinä” toimivat kumitassut, mutta valittavissa on myös eräänlainen lapio-osa lähinnä maastoammuntaa varten.

SAK-kiväärin etujalka
Oulun Työstökeskuksen valmistaman ja suunnitteleman jalan materiaalina on käyetty alumiina ja terästä. Jalasta ei ole olemassa kuin matala malli, mutta sitä pystytään jatkamaan, ottamalla kumitassut jalkojen pohjasta pois ja kiertämällä jatko-osa M8-kierteeseen kiinni. Näin korkeutta saadaan aina 80 cm:iin asti. Perusjalan korkeus on säädettävissä välillä 20-30 cm. Kiinnitysmahdollisuuksia on monia. Automaattisesti mukana seuraava kiinnitysväline on pikakiinnitysadapteri, jossa vakiona on kiinnitysmahdollisuus hihnalenkin kiinnitystappiin. Muita vaihtoehtoja joissa myös käytetään samaa pikakiinnitysadapteria ovat: kiinnitys UIT-kiskoon, Sako m92 etukädensijassa oleviin reikiin Weaver-kiinnityskiskolla, lasikuitutukkiin kierre-elementin avulla ja puuruuveilla.
Etujalkavertailu

Adapterista ei tarvitse irroittaa ainuttakaan osaa kiinnittäessä sitä aseeseen. Työkaluna tosin tarvitaan kuusiokoloavainta, joka tulee jalan mukana.

Adapterien kiinnitys aseeseen
Koska testin molemmat jalat oli varustettu hihnalenkin kiinnitystavalla, vain sitä käytettiin. Versa-Podin kiinnittäminen onnistuu ilman työkaluja, kun SAK-jalkojen kiinnittämiseen tarvitaan kuusiokoloavainta. Versapodin adapteri koostuu neljästä osasta, joita ovat itse runko, hihnalenkin läpi asetettava tappi, hihnalenkkiin kiinnitettävä osa ja eräänlainen ”mutteri”, jolla koko paketti kiinnitetään yhteen. Huonona puolena Versa-Podin kiinnitystavassa ovat pienet ja helposti hukkuvat osat, mutta adapterin ollessa aseessa kiinni, osat eivät pääse hukkumaan. Kiinnitys tapahtuu asettamalla kiinnitystappiin siihen kiinnitettävä osa, jonka läpi laitetaan pieni tappi. Tämän jälkeen asetetaan kiinnitystapissa oleva osa runko-osan sisään ja ruuvataan koko paketti kiinni. Vaikka adapteri olisi kiinni aseessa, voi aseeseen kiinnittää kantohihnan, sillä ”mutterissa” on kantohihnalle oma lenkkinsä.
Etujalkavertailu Etujalkavertailu Etujalkavertailu Etujalkavertailu Etujalkavertailu

SAK-jalan kiinnitys on sikäli yksinkertaisemppa, että pieniä hukkuvia osia ei tarvitse irroittaa. Kiinnitys tapahtuu löysäämällä adapterin kyljessä olevat kaksi kierreosaa, joihin on upotettu kuusiokolo kanta. Tämän jälkeen hihnatappi asetetaan adapterin sisään ja kaksi kierreosaa kierretään kiinni kuusiokoloavainta käyttäen. SAK-jalankin adapteriin voi kiinnittää hihnan takaisin ja käyttää voi samaa kiinnitystapaa kuin normaalistikin. Nimittäin adapterin edessä on pikakiinnitystappi.
Etujalkavertailu Etujalkavertailu Etujalkavertailu Etujalkavertailu
Muut ominaisuudet
Molemmissa jaloissa on sektorin kääntömahdollisuus ammuttaessa. SAK-jalalle ilmoitetaan sektorikäännöksi noin +/- 10o. Versa-podin kääntö on hieman enemmän silmämääräisesti katsottaessa. Kallistumahdollisuus löytyy myös molemmista jaloista. Tässä osa-alueessa vie taas SAK-jalka voiton hieman suuremmalla +/- 25o käännöllään.

Molemmat jalat ovat pikakiinnitettävää mallia. Versa-Podin adapteri työnnetään jalan sisään, johon se lukittuu. SAK-jalan adapteri työnnetään ensin jalan päältä sisään, painetaan jalkoja asetta vasten ja vedetään jaloista taaksepäin. Näin adapteri lukittuu paikoilleen. Versa-Pod irroitetaan painamalla vapautusnapista ja vetämällä jalka pois. SAK-jalka irroitetaan painamalla jalan takaosassa olevaa hieman jäykkää vapautusvipua (kuusiokoloruuvi) ja suorittamalla kiinnitysvaihe päinvastoin.

Molemmissa jaloissa jalan korkeus säädetään vetämällä jalan alaosasta jalkaa esille - eräänlainen teleskooppirakenne. Kummassakin lukitus tapahtuu automaattisesti. Ainoastaan SAK-jalassa jalat menevät takaisin automaattisesti jousen avulla painettaessa vapautusvipua. Versa-Podissa täytyy ampujan työntää jalat takaisin sisään, joka on varsinkin makuulta ammuttaessa vaikea operaatio.
Etujalkavertailu

Versa-Podin jalkojen kääntö kuljetusasennosta käyttöasentoon sujuu hieman nopeammin kuin SAK-jalalla. Versa-Podin molemmat jalat ”puristetaan” kämmenellä sisään päin jolloin lukitus vapautuu ja käännetään käyttöasentoon. SAK-jalan molemmat jalat käännetään erikseen käyttöasentoon. Kuljetusasentoon käännettäessä ei ajallisesti synny suurempia eroja. Versa-Pod käännetään samalla tavalla kuin käyttökuntoonkin, mutta jalat eivät mene kuljetusasentoon kuin tietyssä asennossa, joten ”nopeusetu” kariutuu siihen.
Etujalkavertailu

Ulkoasu
Kun jalkoja vertaa toisiinsa ulkoisesti, näyttää Versa-Pod paljon sirommalta kuin SAK-jalka. Pintaviimeistely on tehty Versa-Podissa huolellisemmin kuin SAK-jalassa. Jälkimmäisessä on näkyvissä runsaasti koneistuksen jälkiä varsinkin jalkojen yläosassa, jossa ne jäävät kylläkin osittain piiloon asennettaessa jalat paikoilleen. Minua jäljet eivät haitanneet. Versa-Podin jalkojen pinta on sileä kauttaaltaan, eikä koneistuksen jälkiä ole näkyvissä. Ainoastaan yksi pintavirhe jalasta löytyi, virhe on mitä luultavasti yksilövika. Adapteriosan rungossa oli eräs kulma saanut hieman kolhuja jo pinnoitus vaiheessa. Jälki oli ikään kuin sormella olisi koskettu puoli kuivaan maaliin.

Jalat käytössä
Käytössä Versa-Pod toimi niin kuin pitikin. Jalan asennuksesta löytyi niin hyvää kuin huonoakin. Hyvää oli mahdollisuus asentaa jalat aseeseen ilman työkaluja sekä lähes täydellinen yhteensopivuus kaikenlaisiin aseisiin, kun taas huonoa oli muutamat helposti hukkuvat pikkuosat adapterin asennusvaiheessa, jotka eivät tosin pääse hukkumaan adapterin ollessa aseessa kiinni. Jalkojen kääntäminen käyttöasentoon sujui vaivattomasti. Kallistukset ja käännöt sujuivat kevyesti, välillä liiankin, sillä välillä tuntui, että jalat olisivat voineet olla joissain tilanteissa hieman jäykemmät.

SAK-jalat toimivat yhtälailla niin kuin pitikin. Asennus sujui helposti, mutta työkalun kanssa. Tosin tällöin kiinnitys on varmasti pitävä. Joissakin aseissa täytyi kiinnityslenkintappia aukaista puoli kierrosta, jotta adapterin sai kiinnitettyä. Muuten yhteensopivuus oli samaa takuu varmaa laatua kuin Versa-Podillakin. Kääntäminen käyttöasentoon oli helppoa, muttei kuitenkaan aivan niin nopeaa kuin Versa-Podilla - tosin ero on mitattavissa sekunnin murto-osissa. SAK-jalan hyvä puoli on se, että sen jalat voi kääntää helposti kuljetusasennossa kumpaankin suuntaan tahansa. Versa-Podin jalat kääntyvät helposti vain toiseen suuntaan jalkojen ollessa aseessa kiinni. Jalat eivät käänny helposti hihnalenkin puolelta. Hihnalenkin voi tosin irroittaa adapterista kokonaan. SAK-jalassa oli sitä omaan makuuni sopivaa jäykkyyttä ja jalat eivät turhia ”tutisseet”. Muutaman kerran testin aikana lukitus petti käyttöasennossa. Lukitus on toteutettu ruuveilla, joissa on pyöreät päät, jotka ”loksahtavat” reikiinsä lukiten jalat paikoilleen. Jos lukitus pettää useasti voi kiinnitysruuveja kiristää varovasti, tai asentaa ruuvit jalan vieressä oleviin reikiin, jolloin jalka ei pääse liikkumaan.

Molempien jalkojen mukana voisi tulla kumitiiviste tai vastaava, joka asennettaisiin adapterin ja aseen tukin väliin. Sillä olisi naarmuja poistava vaikutus, varsinkin siinä tapauksessa, kun adapteria siirrellään useasti aseesta toiseen. Toinen ratkaisu olisi ostaa lisää adaptereita, joita kumpaankin myydään erikseen.

Lopuksi
Kumpikaan testin jaloista ei ollut täydellinen paketti. Kumpikin on laadultaan hyvää, ellei erinomaista tasoa. Versa-Pod on hyvin teollisen tuotteen näköinen. SAK-jalan kaikki osat on koottu tavallisista ruuveista ym. ja rakenne on helposti ymmärrettävissä, joten tavallinen huolto onnistuu helposti. Myös omien osien kiinnitys onnistuu, kuten esimerkiksi kumitassujen tilalle tavallinen ruuvi talvea varten. Versa-Podia eivät välttämättä kaikki uskalla mennä avaamaan.

Kummankin hinta asettuu samalle tasolle. Versa-Pod on vain kaksi euroa halvempi kuin SAK-jalka. Versa-Pod maksaa 98€ ja SAK-jalka 100€. Rahoilleen saa kummassakin tapauksessa täyden vastineen.

© Jani Suominen