Baikal IJ-60Baikal IJ-60

Monen tuntema venäläinen asevalmistaja Baikal, valmistaa myös ilma-aseita. Testattavana ollut malli IJ-60 edustaa uutta ja futuristisempaa muotoilua. Ase lukeutuu luokkansa halvimpiin - olematta kuitenkaan huonoimpia. Vaikka hinta onkin lähellä halpahallien halpoja ilma-aseita, on Baikalin laatu huomattavasti parempi kuin halpahallien tuotteiden. Tämä on tuttua muistakin venäläisistä aseista - hinta on halpa, laatu kohtalainen ja mukana seuraa yleensä runsaasti varaosia. Monessako länsimaisessa aseessa asiat ovat näin?

Rakenne
Ase on kooltaan varsin pieni ja kevyt. Painoa aseelle on kertynyt kaikkiaan 2,6 kg. Aseen erikoispiirteenä on sen säädettävä perä, joka on harvinaista ainakin näin halpojen aseiden joukossa. Säätövaraa on 3,5 cm. Näin ase soveltuu lähes koko perheen aseeksi. Pituutta aseella on perän asennosta riippuen 77,5-81 cm. Tukin materiaali poikkeaa normaalista ilmakivääristä ollen muovia. Myös tukin muotoilu edustaa nykyaikaista muotoilua. Ase muistuttaa hyvin paljon rynnäkkökivääriä. Muotoilulla luultavasti pyritään miellyttämään ainakin nuorempaa ostajakuntaa. Erikoista aseessa on sen pistoolikahva, josta saa hyvän otteen ammuttaessa.

Aseessa on 45 cm pitkä rihlattu piippu. Piippu on kiinteästi kiinni aseessa, joten kiikaritähtäimen käytölle löytyy hyvät perusteet. Yleensähän halvoissa ilmakivääreissä aseen lataaminen tapahtuu piipusta alas kääntämällä, jolloin tähtäyspiste aina hiukan muuttuu piipun lukkiutuessa takaisin runkoon. Näissä aseissa paras tarkkuus saavutetaan avotähtäimillä, sillä ne liikkuvat piipun mukana. Toki tällaisissakin aseissa kiikaritähtäin on hyvä varuste, mutta sen hyöty pienenee. Kiikaritähtäintä käyttäen yleensä saadaan aseen pienimmät kasat - myös näissä piippuviritteisissä. Kiikaritähtäimelle on omat 11 mm uransa aseen päällä. Ne ovat vain hieman liian lyhyet, joten kiikaritähtäimen asennuksessa saattaa esiintyä ongelmia. Osa aseen koneistosta menee perän sisälle asti. Perän sisällä sijaitsee aseen viritysjousi ja muut ilman puristamiseen tarvittavat osat (sylinteriputki, mäntä...). Koneiston sijoittamisella on saatu painopiste keskelle asetta, jolloin tähtääminen on hieman vakaampaa (kirjoittajan mielipide).

Tähtäimet
Baikal IJ-60 En ole missään aseessa tavannut näin monipuolisia tähtäimiä. ”Veli venäläinen” on saanut mahdutettua pieneen hintaan paljon hyviä ominaisuuksia. Tähtäin tyyppejä on kaksi: normaali hahlotähtäin, sekä erikoisuutena diopteri. Tällä aseella perheen nuorimmat voivat harjoitella kummallakin tähtäintyypillä ampumista. Kummassakin on omat erikoisuutensa ja vain harjoitus tekee mestarin.

Normaalissa hahlotyyppisessä tähtäimessä on mahdollisuus valita kahdesta erilaisesta oma mieleisensä takatähtäintyyppi. Valittavana on normaali neliön muotoinen, sekä kuperan muotoinen hahlo. Kummallekin löytyy omat kannattajansa, joten niiden paremmuudesta en lähde kiistelemään. Itse kuitenkin olen mieltynyt enemmän neliön muotoiseen. Hahlot on kiinnitetty takatähtäin rakenteeseen kahdella todella pehmeästä metallista valmistetulla ruuvilla. Ruuveja aukoessa ja kiinnittäessä on käytettävä todella sopivaa meisseliä, muuten ruuvien kestävyys ei ole pitkäikäinen. Hahlolevyä kääntämällä voi tähtäyskuvan muuttaa mieleisekseen tai sitten ei. Riippuu kummasta pitää.

Kun aseella halutaan ampua diopteritähtäintä käyttäen irrotetaan koko takatähtäinrakenne aseesta. Se on kiinnitetty yhdellä ruuvilla. Takatähtäinrakenteessa on 11 mm urat, joten se liikkuu aseen omissa urissa jouhevasti. Levyhahlon tilalle vaihdetaan pyöreä diopteritähtäimen reikätähtäin - joka kiinnittyy myös kahdella ruuvilla. Tämän jälkeen koko rakennelma kiinnitetään aseen perälle, jossa on reikä kiinnitysruuvia varten. Tähtäimien säädöt tapahtuvat ainoastaan takatähtäimestä, jossa on erillinen säätökiekko korkeussuunnassa tapahtuvaa säätöä varten. Sivusäätö tapahtuu kahta kiinnitysruuvia löysäämällä ja siirtämällä levyä haluttuun suuntaan. Aluksi takatähtäimen siirtämisessä taakse oli pieni ongelma. Kiskon päällä on ruuvi, joka pitää kiinni ”lukkokampea” - tämä ruuvi otti aluksi tähtäinrakenteeseen kiinni, mutta käytön seurauksena sen liike muuttui jouheammaksi ja kiinnittämisessä ei enää esiintynyt ongelmia.

Etutähtäinrakenne koostuu isosta tunnelista, johon pystyy vaihtamaan kilpa-aseiden tapaan mieleisensä ”jyvän”. Vaihtaminen on todella helppoa - kierretään tähtäimen etuosassa olevaa osaa joka vapauttaa jyvälevyn, jolloin tilalle voidaan vaihtaa haluttu jyvä. Vaihtoehtoja ei tosin ole kuin kaksi. Hahlotähtäimelle ja diopterille omansa. Yleissana tähtäimistä on monipuolinen ja hyvä. Harvassa aseessa on näin monipuoliset tähtäimet.

Aseen ulkoasu
Baikal IJ-60 Kuten edellä tuli jo mainittua ase muistuttaa todella paljon rynnäkkökivääriä. Ensimmäisen kerran kun otin aseen käsiini se tuntuikin aivan rynnäkkökivääriltä - tosin pieneltä sellaiselta. Ase on kooltaan todella pieni verrattuna ”normaaliin” ilmakivääriin. Vaikka se ei olekaan kookas, ei se tunnu silti lelumaiselta - päinvastoin, ase tuntuu todella hyvin tehdyltä (muistetaan hinta), ainoa asia mikä välillä häiritsi, oli aseen heiluva perä. Säädettävästä perästä johtuen perä hieman heilui sivusuunnassa, vaikka lukitusruuvi oli kiritetty niin tiukalle kuin se voi kiristää. Tämä haitta on kuitenkin niin mitätön, että siihen tottuu nopeasti - ainakaan itse en enää testin loppupuolella kiinnittänyt asiaan huomiota. Tukki on muovia kuten edellä on jo todettu. Tukin viimeistelyyn ei ole käytetty liiemmin aikaa, sillä pinta on karkea - hyvä näin, sillä nyt aseesta saa todella hyvän otteen, eikä pinta ole liukas.

Baikalin rautaosat on sinistetty. Ainoa seikka rautaosissa mikä pistää silmään on huono viimeistely. Koneiden työstöjälkiä on näkyvissä pitkin asetta - tosin piipun pinta on sileä. Huono viimeistely ei ole ainoastaan Baikalin ongelma, sillä kaikissa halvoissa aseissa on jätetty työstöjälkiä näkyviin - näin on saatu hinnasta pudotettua iso pala pois. Muuten yleisvaikutelma Baikalista on siisti.

Ampuminen aseella
Baikal viritetään kilpa-asemaisesti sivulta. Tarvittava viritysvoima on pieni, joten nuorikin ampuja jaksaa virittää aseen irvistelemättä. Viritysvipu vapautuu painamalla sen päässä olevaa nappia, jonka jälkeen vipua voi ruveta kääntämään. Vipu kääntyy kaikkiaan noin 100-110 astetta. Kun vipua on käännetty tarpeeksi kuuluu pieni naksahdus merkiksi aseen olevan vireessä. Ainoa moite joka aseelle pitää antaa on varmistimen puute. Varmistimen käyttöä pitäisi opetella jo pienestä pitäen, mutta tällä aseella se ei onnistu. Ammunnoissa onkin kiinnitettävä erityistä huolellisuutta turvallisuuteen - ei tosin ole pahaksi muillakaan aseilla ammuttaessa. Aseita tulee aina käsitellä niin kuin se oli ladattu. Vaikka aseessa olisikin varmistin - on se tekninen laite ja siihen voi tulla vika. Vaikka tietäisit että ase pitäisi olla tyhjä voi sen sisälle olla jäänyt panos. Aseet eivät ole leluja!

Aseen lataaminen onkin muita ilmakivääreitä hieman monimutkaisempi. Aluksi käännetään aseen oikealla olevasta viritysvivusta ase vireeseen. Suunnataan jo tässä vaiheessa piippu turvalliseen suuntaan! Vipu viedään takaisin paikoilleen ja lukitaan se painamalla se ”telineeseensä”. Napsaus ilmoittaa vivun lukittuneen paikoilleen. Tämän jälkeen asetetaan luoti erilliseen luotikouruun, joka sijaitsee aseen päällä. Luoti työnnetään piippuun erillisellä lukkokammella, joka sijaitsee samalla paikalla kuin pulttilukko aseissakin. Tämän jälkeen ase on laukaisuvalmis. Aseen laukaisua voi jokainen ampuja säätää itselleen sopivaksi. Mahdollisia säädettäviä ovat mm. etuvedon pituus ja laukaisun vastus. Laukaisun vastusta voi säätää välillä 0,4-0,8 kg. Laukaisu on siis kevyt. Laukaisutapahtuma on myös varsin kelvollinen. Liipasinta vedettäessä on ainoastaan alussa ainoa moitteen kohta. Siinä kohtaa laukaisu hieman venyy, mutta loppu sujuu hyvin. Laukaisukohdan myös tuntee hyvin. Aseen lauetessa ei rekyyliä juuri ole. Rekyyli onkin juuri jousitoimisissa aseissa eräs ongelma - varsinkin pienille ampujan aluille. Vaikka asia saattaa kuulostaa hullunkuriselta, ilmakiväärikin voi rekylöidä pahasti. Tämä asettaa myös kiikaritähtäimille kovat vaatimukset, jotta ne kestäisivät aseen päällä. Kun aseella halutaan ampua uudestaan, viritetään ase uudestaan viritysvivusta, jolloin lukkokampi palautuu takaisin paikoilleen.

Koeammunta
Baikal IJ-60 Koeammunnassa käytettiin tähtäiminä aseen omia tähtäimiä, sekä kiikaritähtäintä. Aseen omilla tähtäimillä ammuttiin ainoastaan kasoja diopteria käyttäen. Diopteritähtäin onkin lähes ainoa avotähtäin tyyppi jolla voi odottaa kunnollisia tuloksia. Kiikaritähtäimenä käytettiin Alvarin 3-9x40 -mallia, jossa suurennoskerroin kolme soveltui ilmakiväärillä ammuntaan. Luoteja oli käytössä neljää erilaista: Eagle gold, Gamo Match, RWS Hobby ja Tarkka Match. Kaikki luodit edustavat luokkansa halvimpia, joita tämän tyyppisillä aseilla juuri ammutaan. Erikoisinta tässä testissä oli se, ettei pienintä viiden laukauksen kasaa saatukaan kiikaritähtäimellä ammuttaessa vaan diopterilla. Syykin on selvillä. Aseen päällä olevat 11 mm -kiikarinurat ovat todella lyhyet, joten kiikari sovittamisessa ei ole liiemmin pelivaraa. Koeammunnoissa kiikaritähtäin jäikin aivan liian taakse. Ja perän ollessa liian lyhyt oli ammunta hieman ”huojuvaa”, mitä ei diopterilla ammuttaessa tapahtunut. Kiikaritähtäimellä saadut tulokset tosin olivat huomattavasti tasaisemmat. Alvar kiinnitettiin aseeseen Tascon jaloilla.

Ampumamatka oli normaali 10 metriä. Valmistaja lupaa aseen käyvän 20 mm kasaa, mutta laukaisumäärästä ja matkasta ei puhuta mitään. Muutamalla luotimerkillä lupaus alittui kirkkaasti. Koeammunnat aloitettiin diopteritähtäintä käyttäen. Ammunta tapahtui makuulta aseen ollessa tuettuna sekä edestä että takaa hiekkapusseilla. Tauluina käytettiin normaalia ilmakiväärin taulua, johon diopteritähtäimen reikätähtäin soveltuu hyvin. Jokaiseen tauluun ammuttiin yksi kasa, jonka jälkeen taulu käytiin vaihtamassa. Erikoisinta tässä testissä oli se, että aseen pienin kasa saatiin avotähtäimin. Juuri tällä ampumakerralla Tarkan luodit takoivat tauluun 15 mm kasan. Toinenkin kasa oli kooltaan alle 20 millinen, joten ase selvästi piti näistä luodeista. Diopteritähtäimellä ei siis ammuttu kuin kaksi kasaa per luotimerkki. Eagle goldista ase ei sitten pitänytkään. Se ei ole mikään ihme, sillä en ole saanut millään aseella kunnollisia kasoja ampuessani Eagle goldilla. Molemmat kasat olivat lähes kaksikertaa valmistajan ilmoittaman kasan kokoisia (38 ja 40 mm). RWS Hobby sen sijaan kävi aseessa kohtalaisesti paras kasa hävisi Tarkalle ainoastaan yhden millin ollen 16 mm. Toinen RWS:n kasa oli hieman suurempi ollen 28 mm. Gamon luodit kävivät hieman yli valmistajan ilmoittaman kasan. Kasojen koot olivat 23 ja 30 mm. Keskiarvoksi tuli diopteritähtäimellä ammuttaessa 26 mm. Lukemaa nostaa kuitenkin huomattavasti Eagle goldin muita lähes puolet suuremmat kasat. Jos Eagle goldia ei lasketa mukaan keskiarvoon, lukemaksi tulisi ainoastaan 21,66 mm, joka on hyvin lähellä valmistajan ilmoittamaa lukemaa.

Baikal IJ-60 Seuraavaksi kasojen ammunta suoritettiin kiikaritähtäimen avulla. Kiikaritähtäin siis oli Alvar 3-9x40, josta suurennoskerroin 3 soveltui kymmenen metrin ammuntaan. Kiikaritähtäimellä ammuttiin kolme viiden laukauksen kasaa. Kiikaritähtäimellä silmä ei rasitu niin paljon kuin avotähtäimillä, joten kasojen määrää voitiin nostaa. Diopteritähtäimellä ammuttaessa hyvin käynyt Tarkka Match kävi kiikarillakin kohtalaisia kasoja, muttei niin hyviä kuin diopterilla ammuttaessa. Kasojen koot olivat 22, 26 ja 28 mm. Huonosti käynyt Eagle gold kävi tällä kertaa todella surkeita kasoja. Jokaisessa kasassa oli yksi kärpänen, joihin luoti oli tullut vinossa. Kasojen koot olivat lähinnä pistooli luokkaa (ruutiaseiden) 59, 63 ja 64 mm. RWS Hobby sen sijaan yllätti tasaisuudellaan. RWS käy yleensäkin jokaisessa aseessa tasaista käyntiä kuten tälläkin kertaa. Kasojen koot olivat 18, 18 ja 20 mm, joten valmistajan 20 mm kasa alittui. Gamo Match kävi saman kokoisia kasoja kuin diopteritähtäimelläkin ammuttaessa. Kasojen koot olivat 22, 26 ja 31 mm. Kiikaritähtäimellä ammuttaessa oli ongelmana jo edellä mainittu aseen lyhyt perä ja niukat säätövarat kiikaritähtäimen asentamisen suhteen. Näiden syiden vuoksi kaikkien kasojen keskiarvoksi tuli 33,05 mm, mutta jos tälläkin kertaa Eagle gold jätetään laskuista pois keskiarvoksi tulee 23,4 mm, joka on hieman valmistajan ilmoittamaa kasaa suurempi.

Yleisesti Baikalin käynti oli tavallista halpojen ilma-aseiden luokkaa. Mitään kilpa-asemaista tarkkuutta siltä on turha odottaa. Jos tarkkuus vaatimus on kilpa-ase luokkaa on rahaa syytä varata yli kymmen kertaisesti Baikaliin verrattuna. Aseessa kokeiltiin myös Tascon EZ -punapistetähtäintä, joka soveltuu pienois- ja ilmakivääreihin. Punapistetähtäimen asennuksessa ei ongelmia esiintynyt ja ammuntakin oli helppoa, sillä aseen lyhyt perä ei ollut haittana. Punapistetähtäimen ollessa aseessa kiinni, sillä ammuttiin lähinnä hupiammuntaa (peltitölkit), joihin Baikalilla osuikin todella hyvin. Venäläinen laatu on yleensä hyvä varsinkin piippujen suhteen. Harvoin tapaa näin hyvin käyvää halpaa asetta. Halpahallien satasen maksavien kiinalaisten käynti kun on lähinnä 20 cm luokkaa. Baikalissa on reilut kolme sataa hintaa lisää ja käynti on huomattavasti parempaa.

Lopuksi
Aseen mukana seuraa runsas lisävarustepaketti, johon kuuluu mm. varajousi, puhdistuspuikko ja männän tiiviste. Ohjekirja on englannin kielinen. Ase soveltuu tietyin varauksin koko perheen aseeksi. Se ei ole parhaimmillaan isokokoisen aseena (aikuinen), mutta lapsille se soveltuu todella hyvin. Ase soveltuu aikuisellekin, kunhan muistaa, että ase on hieman normaalia ilmakivääriä pienempi. Aseen positiivisia puolia on sen halpa hinta, monipuolinen varustelu ja perän säädettävyys, jolloin ase soveltuu monen kokoisille ihmisille. Aseesta on myös lippaallinen malli IJ-61 (630 ,-), joka ei muuten eroa mallista IJ-60. Aseen, Tarkan luodit ja punapistetähtäimen luovutti testattavaksi maahantuoja Oy K. Hjorth Ab.

Kasat (diopteri):
LuotiKasa 5 laukausta(mm)/10 mKA/mm
Eagle gold 38, 40 39
Gamo Match 23, 30 26,5
RWS Hobby 16, 28 22
Tarkka Match 15, 18 16,5


Kasat (kiikaritähtäin):
LuotiKasa 5 laukausta(mm)/10 mKA/mm
Eagle gold 59, 63, 64 62
Gamo Match 22, 26, 31 26,3
RWS Hobby 18, 18, 20 18,6
Tarkka Match 22, 26, 28 25,3

Tekniset tiedot:
Kaliiperi: 4,5 mm
Lähtönopeus: 170 m/s
Paino: 2,6 kg
Kokonaispituus: 77,5-81 cm
Piipun pituus: 45 cm
Tähtäimet: Avotähtöimet (diopteri ja hahlo)
Laukaisuvoima: 0,4-0,8 kg
Viritys: Oikealla oleva viritysvipu
Varmistin: Ei ole
Tukki: Muovia
Hinta: 470 ,- (1999)
Maahantuoja: Oy K. Hjorth Ab

© Jani Suominen